SK EN
help a child logo

Čo je Help a Child with UNICEF?

Help a Child with UNICEF je Facebooková aplikácia, pomocou ktorej môžete pomôcť skutočných deťom z rozvojových krajín žiť svoj život v dôstojných podmienkach. Najprv si v nej vyberiete virtuálne dieťa a to bude z času na čas potrebovať vašu pomoc – napríklad jedlo alebo očkovanie. Tieto veci môžete kúpiť buď virtuálne alebo prostredníctvom finančného príspevku. A peniaze, ktoré darujete, budú použité na financovanie projektov UNICEF zabezpečujúcich deťom v rozvojových krajinách jedlo, prístrešie, bezpečie, vzdelanie a lásku.

Kto za tým je?

Aplikácia Help a Child with UNICEF je projekt Slovenského výboru pre UNICEF. UNICEF (Detský fond OSN) bol založený 11. decembra 1946 a jeho poslaním bolo pomáhať deťom, ktoré zasiahla 2. svetová vojna. UNICEF je jedinou špecializovanou organizáciou OSN zameranou na pomoc deťom. Zároveň je jedinou organizáciou OSN, ktorá nie je z jej zdrojov financovaná, ale len z čisto dobrovoľných príspevkov. Detský fond UNICEF pomáha deťom z rozvojových krajín, ktoré žijú v extrémnej chudobe, a propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete. V súčastnosti pôsobí v 191 krajinách a teritóriách. Približne 88 percent svojich aktivít vykonáva priamo v teréne. Viac o UNICEF a jeho činnosti sa dozviete na www.unicef.sk

Partnerom UNICEF a autorom celého konceptu pre aplikáciu Help a Child with UNICEF je internetový kreatívec Radovan Grežo. Nielen, že celú aplikáciu vymyslel, ale následne ju vo svojom volnom čase vyše roka pripravoval. Zároveň našiel spriaznených ľudí, ktorí ju nadizajnovali, naprogramovali a starajú sa o jej správu. To všetko zdarma. Viac o Radovanovi Grežovi nájdete na http://grezo.wordpress.com

Ako to funguje?

Najprv si pridáte túto aplikáciu k svojmu Facebook účtu. Potom vytvoríte svoje virtuálne dieťa – môžete mu vybrať krajinu pôvodu, vek, pohlavie a krstné meno. To je všetko, čo na začiatok potrebujete. Neskôr, približne každé dva týždne, vám aplikácia bude posielať e-mail, v ktorom vás poprosí, aby ste svojmu virtuálnemu dieťaťu pomohli kúpou jedla alebo iných veci potrebných pre dôstojný život. Máte pritom na výber, či pomôžete bezplatne alebo malým finančým príspevkom, ktorým podporíte aktivity UNICEF na pomoc skutočným deťom. Ak výzvu odignorujete, je to absolutne v poriadku. Vášmu virtuálnemu dieťaťu sa síce nič zlé nestane, ale zároveň sa nestane ani nič dobré v realite, kde deti žijúce v slumoch a neľudských podmienkach potrebujú vašu pomoc. Napriek tomu, aj v prípade, že nikdy neprispejete ani len jedným eurom, už len to, že budete mať aplikáciu Help a Child with UNICEF nainštalovanú v svojom Facebook profile, demonštrujete, že vám osud detí nie je ľahostajný. A za to vám ďakujeme.